Защита на лични данни

Фирмата:Ванел1994 ЕООД е регистрирана като администратор на лични  данни в Комисия за защита на личните данни от 24.04.2018г.